TAXIMAIL VIETNAM

Khi phân loại email, chúng ta có thể chia chúng thành 2 loại: email tiếp thị (marketing campaign email) và email giao dịch (transactional email). Trong đó, mặc dù email giao dịch được sử dụng rộng rãi, chúng cũng thường bị bỏ qua bởi các nhà tiếp thị.

Đây là thời điểm các nhà tiếp thị cùng nhau nghiên cứu và phát triển chiến lược của doanh nghiệp cho những ngày còn lại của năm 2020. Và họ đã bắt đầu liệt kê danh sách những xu hướng hiện tại. Bạn có tò mò những thứ đã, đang và sẽ diễn ra đối với thế giới email marketing? Hãy kiểm tra và sử dụng chúng hợp lý cho các năm tiếp theo nhé.

Một nội dung hoặc mẫu quảng cáo liên kết được cảm xúc người đọc sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của họ về thương hiệu. Các nhà tiếp thị đã vận dụng các mẹo tâm lý học để kích hoạt những loại cảm xúc nhằm tạo ra các phương thức tiếp thị độc đáo và hiệu quả cao.

Chúng ta cạnh tranh như thế nào trong kỷ nguyên digital? và làm thế nào để tìm được tiếng nói riêng cảu thương hiệu, hay tạo ra sự khác biệt so với đám đông?

The act of making your customers “come back again and again” is called retention. It is one key factor that makes the business grow is having customers that use the product or brand over and over again. Just as important as having new customers, you use tactics to keep them engaged.

Great news from the Gmail team. They have recently improved the “Gmail Promotions tabs” that you should not miss as an email marketer. They gave it a brand-new more visual opportunity for email marketers to deliver more values to Gmail user and see inspiring images and deals.

Not many of us knew when did all started. The term artificial intelligence was first coined by John McCarthy in 1956 when he held the first academic conference on the subject. But the journey to understand if machines can truly think began much before that.

CONTACT US

Head office: 9 Nguyen Canh Di St., Tan Binh Dist., HCMC

Tel: +028 3811 0475

Hotline: 0903 69 88 62

Email: tuan.trinh@vietwindgroup.com.vn